• fitness-industry

INDIVIDUALNI PROGRAM:

Pogodan za tenisere naprednog nivoa igre koji ostaju duže od 4 nedelje u Akademiji, ili turnirske igrače koji dolaze na određene pripreme pred turnire.

INFORMACIJE:

Za svakog takmičara se pravi poseban program treniranja prilagođen njegovom teniskom i kondicionom nivou i kratkoročnom i srednjoročnom planu takmičenja samog tenisera. Svaki teniser dobija svog vodećeg trenera koji se stara o sprovođenju napravljenog programa treniranja i praćenja njegovog napredovanja u svim aspektima.

Takođe, zajedno sa teniserom, trener pravi i optimalni plan turnira za naredni period za koji se priprema. Po želji se snimaju treninzi i sparinzi, i zajedno sa trenerom stručno analiziraju.

U toku boravka u Akademiji organizuju se i stručna predavanja za tenisere iz oblasti tehnike, taktike i psihološke pripreme tenisera. Kada su u pitanju mlađi i stariji juniori, tada se program treniranja i plan turnira usaglašava i sa roditeljima.

Teniska Akademija «Elite» organizuje prijavu i vođenje tenisera sa trenerom na odabrane turnire. Obračun i naplata utrošenih sati treniranja, individualno ili u grupi od 2 do 4 se vrši nedeljno po tačno utvrđenom cenovniku Akademije. Na kraju boravka u Akademiji svaki teniser dobija izveštaj sa stručnom analizom njegove teniske spremnosti, kao i predlozima na čemu treba dalje raditi.

CENOVNIK:

Cena ovog programa zavisi od duzine boravka u Akademiji, broja sati treninga kao i od odabira trenera.